Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija

[vc_wp_text]U Sarajevu će 23. i 24. aprila 2015. godine biti održana Međunarodna konferencija "Dijasporalni i migrantski identiteti''. Organizator ove konferencije je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka.[/vc_wp_text][vc_wp_text]U Sarajevu će 23. i