Dr. Nusret Isanović: Učimo ljude kako da budu ljudi, da teže dobru i odvraćaju od zla

Dr. Nusret  Isanović: Učimo ljude kako da budu ljudi, da teže dobru i odvraćaju od zla

Redovni profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu dr. Nusret Isanović, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci održao je u utorak 12. decembra predavanje o Muhammedu a.s. kao donositelju Poruke i učitelju čovjeka, a predavanje je održano u okviru manifestacije “Selam, ya Resulallah – Dani o Allahovom poslaniku”

Dr. Isanović se u predavanju osvrnuo na velike učitelje čovječanstva, kao što su bili Božiji poslanici, Muhammed a.s., Musa i Isa a.s., potom poznati mistici i filozofi Konfucije, Buda, a koji su dolazili sa nekom porukom. Pa tako, pojasnio je Isanović, poruka u kontekstu kineske tradicije nosila je mudrost, pravednost, poruka koju je Buda saopćavao, saopćena u kontekstu indijske tradicije, bila je duhovno mistična, a to je Nirvana. Poruku koju su donosili Božiji poslanici od Gospodara svjetova, nosila je u sebi poruku duhovnog i moralnog prosvjetljenja.

Poruke su bile kratke, nisu bile deskriptivne, to je poruka koja uglavnom nosi nešto što treba da bude orijentacija za čovjeka i čovječanstvo, ne samo u doba u kojem je izrečena, saopćena, nego je to poruka za sva vremena.

Dr. Isanović primjećuje da muslimani kada govore o suštini i razlogu donošenja poruka, upuštaju se u razgovore o obredoslovlju, zakonu, obavezama čovjeka prema Tvorcu, prema sebi, ali često ispuštaju iz vida, i ne primijete da je središnja poruka koju je prenio posljednji Božiji poslanik Muhammed a.s. a koju su prenosili i svi Božiji poslanici, od Adema a.s. Nuha, Ibrahima, Isa, Musa a.s. da je to poruka tevhida, poruka vjere u Jednoga Boga, poruka činjenja dobra i sprječavanja zla. To je poruka koja obilježava objavljene religije, odnosno, koja obilježava poslaničke religije.

Ono što nas oslovljava u našemu vremenu je da mi budemo ljudi dobra, koji će biti svjesni da se uvijek dobru suprotstavlja zlo, i da mi trebamo da budemo u funkciji osnaženja dobra, pozivanjem u dobro, činjenjem dobra, proslijeđivanjem i svjedočenjem dobra, zapravo, suprotstavljanjem onome što obesnažuje dobro, a to su zla djela – naglasio je dr. Isanović.

Mogli smo da kažemo, dodao je on, da svi poslanici, i sve objavljene religije, a pogotovu posljednji Božiji poslanik Muhammed a.s. upravo težište stavlja na to da čovjek postaje čovjekom tek ukoliko jeste čovjek dobra, ukoliko njegovim bićem ovlada taj princip dobra.

Istakao je da težište rada Poslanika bilo je upravo na tome kako da pouči čovjeka da budu čovjekom, učio je svoje ashabe, učenike, kako da budu ljudi, kako da usvoje temeljne vrijednosti po kojima čovjek jeste dobar, kako da žive te vrijednosti, što je vrlo važno, te kako ih prosljeđivati drugima, kako biti vjeran tim vrijednostima i kako biti vjeran učitelju, u ovom slučaju Plemenitom poslaniku.

To je poruka za sve potonje generacije pa i za našu. Učimo ljude kako da budu ljudi, učimo ih kako da žive poruku i kako da tu poruku prosljeđuju drugima. Po mom sudu to je nešto što je najveći emanet i nešto što je najveća vrijednost koju trebamo da prepoznamo kod plemenitog Poslanika, koju trebamo da nasljeđujemo i da je uprisutnjujemo u naš život ovdje i sada – zaključio je dr.

Isanović, koji je poručio da oni koji žele braniti Plemenitog poslanika mogu to činiti samo duhovnom nadmoću i iskrenošću.

Ovo je bilo četvrto, posljednje predavanje u okviru ovogodišnjeg ciklusa predavanja o Muhammedu a.s., u okviru manifestacije ”Selam, ya Resulallah”, a na samom kraju dr. Isanoviću je zahvalnicu i prigodan poklon uručio glavni imam dr. Ferid Dautović.