Gazi Husrev-begova biblioteka pristupa COBISS bibliotečkom sistemu

Gazi Husrev-begova biblioteka pristupa COBISS bibliotečkom sistemu

Gazi Husrev-begova biblioteka je, 22. decembra 2023. godine, potpisivanjem ugovora s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, pristupila autonomnom bibliotečko-informativnom sistemu Bosne i Hercegovine. Ovaj sistem se razvija na  platformi COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem i servisi, kao nadogradnja sistema uzajamne katalogizacije formirane u bivšoj Jugoslaviji 1987. godine. Nosioc razvoja organizacionih rješenja i programske opreme je Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora.

Na ovaj način, Biblioteka se pridružila velikoj porodici od preko 70 biblioteka zemalja Zapadnog Balkana sa uzajamnom katalogizacijom bibliotečke građe i  uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka. S obzirom na specifičnost građe koju Gazi Husrev-begova biblioteka posjeduje, ulaskom u ovaj sistem i COBISS baza podataka će biti značajno obogaćena, a elektronski zapisi o građi naše biblioteke će postati vidljiviji mnogo većem broju korisnika nego što je to bio slučaj do sada. Pristupanjem naše biblioteke COBISS sistemu omogućava se daljnji razvoj i standardizacija obrade bibliotečke građe. Također, ova integracija otvara mogućnosti za dodatno usavršavanje i edukaciju naših kadrova.

Ugovor koji su potpisali direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr. Ismet Ovčina i direktor Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu mr. Osman Lavić, predstavlja važan iskorak u osavremenjavanju i uzajamnom obogaćivanju baza podataka, a na korist i radost korisnika ovih baza.