Diploma Husein-ef. Đoze poklonjena Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Diploma Husein-ef. Đoze poklonjena Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Dana 23. oktobra 2023. godine Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu posjetio je gosp. Džemaludin Đozo, sin jednog od naših najvećih alima Husein-ef. Đoze. Cilj posjete bio je uručivanje originalne diplome njegovog oca Husein-ef. Đoze Biblioteci. Riječ je o diplomi  prestižnog univerziteta Al-Azhar u Egiptu, koji je Husein-ef. završio 1939. godine. Ranije je gosp. Džemaludin Biblioteci uručio digitalnu kopiju dosijea i drugih dokumenata koji se odnose na životni put i djelovanje Husein-ef. Đoze. I ovaj poklon je dokaz visoke svijesti naših sugrađana da dokumente značajne za izučavanje naše kulturne historije  ustupe Biblioteci kako bi na taj način bili dostupni širem krugu korisnika.

Najtoplije zahvaljujemo gosp. Džemaludinu Đozi na uručenoj građi.