Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu učestvuje u projektu Resilience

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu učestvuje u projektu Resilience

31.03. 2021. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu sastali su se prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu UNSA i prof.dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu FIN-a sa mr. Osmanom Lavićem, direktorom Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Hamidom Karčić, sekretarom GHB i Šahsenom Đulović, saradnicom za odnose sa javnošću GHB.

Sastanak je upriličen kako bi se razgovaralo o projektu Resilience (REligious Studies Infrastructure: tooLs, Expert, conNections and CEenters) koji se finansira u okviru EU programa Horizont 2020, a radi se o dugoročnom programu koji, najkraće rečeno, predstavlja izgradnju i uspostavljanje istraživačke infrastrukture u području religijskih studija.

Ovaj projekt, zasad, sačinjava 13 partnera (univerziteta, instituta, akademija) širom Evrope, s tim da će se taj broj vremenom povećavati. Jedan od partnera je i Univerzitet u Sarajevu. U ime UNSA, poseban doprinos će dati Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, ali i Gazi Husrev-begova biblioteka kao riznica pisanog naslijeđa koje je zasigurno veoma važan segment za izgradnju evropske naučno-istraživačke infrastrukture u oblasti religijskih znanosti.

Svi partneri ovog projekta, pa tako i UNSA nadaju se da će, na ovaj način, još više proširiti svoje kapacitete i obezbijediti nove i šire perspektive istraživačima i studentima.

Za Gazi Husrev-begovu biblioteku je čast i zadovoljstvo biti dio jednog ovakvog projekta jer se njena misija sastoji u tome da na svaki način bude na usluzi istraživačima.