Izložba ”Sarajevski vakufi – nekad i sad” u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Izložba ”Sarajevski vakufi – nekad i sad” u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U auli Gazi Husrev-begove biblioteke postavljena je izložba ”Sarajevski vakufi- nekad i sad” u okviru programa 2. Sarajevo Ramazan Festivala. Ovaj festival kreirali su Fondacija Sarajevo Navigator i Zona unaprijeđenog poslovanja (ZUP) Baščaršija u svrhu upotpunjavanja turističke ponude destinacije Sarajevo.

Programi u okviru Sarajevo Ramazan Festivala dio su projekta ”PHOENIX – Kultura za budućnost” kojeg finansira EU, a realizuju Općina Stari Grad Sarajevo, ZUP Baščaršija i Fondacija Sarajevo Navigator. Projekat “PHOENIX – Kultura za budućnost” traje 18 mjeseci i dio je programa “Sarajevo 2014” u okviru obilježavanja stote godišnjice početka Prvog svjetskog rata, s ciljem da se iz Sarajeva širom svijeta pošalje poruka mira, pomirenja i solidarnosti.

Gazi Husrev-begova biblioteka je, ovom izložbom, po drugi put jedan od učesnika programa.

Na izložbi je predstavljeno pet vakufnama iz druge polovine XV i prve polovine XVI stoljeća kojima se vakufe vjersko-prosvjetni, privredni i drugi objekti u Sarajevu. To su slijedeće vakufname:

1. Isa-bega Ishakovića iz 866/1462. godine. Predmet vakufa su džamija, tekija, most na Miljacki, mlinovi, han, zemljište i dućani.

2. Mustafa-bega, sina Iskender-bega, bosanskog namjesnika prije 1517. godine. Originalnom vakufnamom, koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, vakif je uvakufio džamiju u Sarajevu (Skenderija), mekteb, zemljište u Pruscu i okolini Bugojna. Vakufnama je ovjerena 923/1517. godine.

3. Mustafe, sina Ishakovog, Muslihuddina Čekrekčija. Vakufnama je na arapskom jeziku a reguliše uvakufljenje džamije u Sarajevu, mekteba u Sarajevu i Visokom, 66 dućana i 44. 000 srebrnih dirhema u gotovom novcu. Vakufnama je ovjerena 832/1526. godine.

4. Prva od tri Gazi Husrev-begove vakufname iz 938/1531. godine kojom se vakufi džamija, mekteb, imaret, tekija, hanikah, dućani i 3.000.000 dirhema gotovog novca.

5. Nedatirana vakufnama Šahdidar, supruge Gazi Husrev-begove o uvakufljenju džamije, mekteba, dvije kuće u Sarajevu i 1000.000 srebrnih dirhema. Vakufnama je na arapskom jeziku iz XVI stoljeća.

Sve vakufname su na arapskom jeziku a dvije se u originalnu čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.

Pored printa vakufnama na platnu, ova izložba obuhvata i print fotografija vakufskih objekata u Sarajevu koje nam prikazuju njihovo stanje ili lokacije nekad i sad.

Izložba će biti otvorena do 10. septembra 2015. a može se pogledati svakim danom od 9:00 do 17:00 sati.