Konkurs za popunu radnog mjesta – Referent za informacijskokomunikacijsku tehnologiju

Konkurs za popunu radnog mjesta – Referent za informacijskokomunikacijsku tehnologiju

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Gazi Husrev-begova biblioteka
Upravni odbor

Na osnovu člana 23. Pravila Gazi Husrev-begove biblioteke i odluke Upravnog odbora br. UO 17-03-2-444/2017. od 15. juna 2017. godine, objavljuje se:

 

KONKURS
za popunu radnog mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na određeno vrijeme

 

1.     Referenta za informacijskokomunikacijsku tehnologiju – IKT, izvršilac – jedan  (1)

Prijem se vrši na period od jedne godine

Kandidati za navedeno radno mjesto pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju i posebne uvjete:
–         srednja stručna sprema,
–         radno iskustvo od jedne godine u informatičkoj oblasti,
–         poželjno poznavanje programiranja, održavanja web stranice i rada u Documentumu.

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti:
–         ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,
–         dokaz o radnom iskustvu,
–         uvjerenje koje dokazuje poznavanje traženih vještina,
–         kraću biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.

Ljekarsko uvjerenje tražiće se naknadno od kandidata koji budu primljeni u radni odnos.
Konkursna komisija zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:
Gazi Husrev-begova biblioteka
ul. Gazi Husrevbegova 46.
71 000 Sarajevo
Sa naznakom ”Prijava na konkurs”

Konkurs ostaje otvoren osam (15) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.