Novo: European Muslims and the Qur’an: Practices of translation, interpretation and commodification

Novo: European Muslims and the Qur’an: Practices of translation, interpretation and commodification

Urednici: Gulnaz Sibgatullina i Gerard Wiegers

 

U Gazi Husrev-begovu biblioteku je stigao 5. svezak iz serije knjiga The European Qur’an u kojem se, među deset naučnih radova različitih autora, našao i tekst akademika Enesa Karića pod nazivom The Qur’an in the Manuscript Tradition of Bosnia and Herzegovina.

The European Qur’an (EuQu) je recenzirana serija knjiga na engleskom jeziku koje publicira ugledna akademska izdavačka kuća De Gruyter sa sjedištem u Berlinu i predstavništvima širom Evrope. U njima se objavljuju rezultati rada Evropskog istraživačkog vijeća (European Research Council – ERC) u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020.

Knjige iz ove serije analiziraju važnu ulogu koju je imao Kur’an u formiranju srednjovjekovne i ranomoderne evropske vjerske raznolikosti i identiteta, pokazujući kako je on duboko ukorijenjen u političku i religijsku misao Evrope i dio intelektualnog repertoara. Svaki svezak iz ove edicije bavi se aspektima prenošenja, prevođenja i proučavanja Kur’ana u Evropi, te prati rasprave o evropskim kulturnim i religijskim identitetima i mjestu koje Kur’an zauzima u evropskoj kulturi.

  1. broj serije knjiga The European Qur’an pod nazivom European Muslims and the Qur’an: Practices of translation, interpretation and commodification od danas možete naći u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. U njemu autori tekstova, fokusirajući se na prakse čitanja i materijalnost Kur’ana, u žarište istraživanja stavljaju muslimanske zajednice sa šireg evropskog prostora, uključujući i područja koja su bila pod Osmanskim ili Ruskim carstvom. Primarni cilj ovog broja jeste da doprinese boljem naučnom razumijevanju kulturne historije evropskih muslimana.

Akademik Enes Karić se u radu The Qur’an in the Manuscript Tradition of Bosnia and Herzegovina u bavi tradicijom prepisivanja Kur’ana u Bosni i njegovom korištenju  u brojnim ritualima iz svakodnevnog života.  Autor, između ostalog, zaključuje  da je istraživanje tradicije prepisivanja i umnožavanja Kur’ana u Bosni osnova za razumijevanje šire historije islama u Evropi.