Prezentacije o filateliji u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci postavljena je izložba poštanskih maraka sa islamskim motivima iz Bosne i Hercegovine i svijeta, koja će biti otvorena sve do 15.03.2015. godine. S tim u vezi, u mjesecu februaru 2015, u saradnji sa JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo,...