Obavještenje za korisnike čitaonice

Obavještenje za korisnike čitaonice

Obavještavamo vas da čitaonica Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu počinje sa radom u ponedjeljak 08.06.2020. godine. Čitaonica će raditi svaki radni dan od ponedjeljka do petka u periodu od 9:00 do 15:30 h.

Čitaonica će se koristiti na sljedeći način:

 1. Korištenje čitaonice će biti u dva termina/dvokratno i to:
  • Prvi termin od 9:00 do 12:00 h
  • Drugi termin od 12:30 do 15:30 h
 1. U razmaku od dva termina izvršit će se dezinfekcija čitaonice
 2. Samo jedan korisnik će biti za jednim stolom, tj. max. 20 korisnika
 3. Obavezno je dezinficiranje obuće i ruku na ulazu u zgradu Biblioteke
 4. Korisnici su dužni nositi maske i rukavice u prostorijama čitaonice
 5. Toaleti će do daljnjeg biti zatvoreni za korištenje
 6. Bibliotečka građa će se izdavati dva puta u toku dana:
  • Prvi termin -9:30 h
  • Drugi termin – 13:00 h

Uslovi korištenja čitaonice će se korigirati u zavisnosti od epidemiološke situacije u Federaciji BIH i preporuka nadležnih ustanova.