Objavljena monografija „70 godina Univerziteta u Sarajevu“

Objavljena monografija „70 godina Univerziteta u Sarajevu“

Obilježavajući svoj rođendan, Univerzitet u Sarajevu je objavio Monografiju kojom želi upoznati najširu domaću i međunarodnu javnost o svom nastanku i dosadašnjem radu. Osnivanje Univerziteta u Sarajevu 1949. godine predstavlja miljokaznu prekretnicu u općedruštvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Sâm početak rada Univerziteta u Sarajevu značio je ogroman civilizacijski napredak u odnosu na stanje koje je bilo karakteristično za dotadašnje vrijeme. Nastavni, naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad izvodi se na Univerzitetu u Sarajevu u okviru 25 fakulteta i akademija, 5 naučnoistraživačkih instituta, 1 pridružene članice te velikog broja fakultetskih instituta, centara i laboratorija. Podizanju nivoa istraživačke dimenzije Univerziteta u značajnoj mjeri svojim radom i aktivnostima doprinose i ostale članice: Gazi Husrev-begova biblioteka, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Studentski centar te podorganizacione jedinice.

Ova vrijedna publikacija je izašla povodom 70 godina od osnivanja Univerziteta u Sarajevu, a jedno poglavlje je posvećeno upravo Gazi Husrev-begovoj biblioteci, pa vas pozivamo da publikaciju prelistate na sljedećem linku:

https://unsa.ba/sites/default/files/inline-files/70Godina_UNSA_bh_2019_Web_2.pdf