Otvorena izložba „Gazi Husrev-beg i njegove zadužbine – pola milenija u službi dobra“

Otvorena izložba „Gazi Husrev-beg i njegove zadužbine – pola milenija u službi dobra“

U okviru manifestacije „Dani Gazi Husrev-begovih hajrata“, koju je organizirala Islamska zejdnica u Bosni i Hercegovini, u srijedu, 22.9.2021. godine svečano je otvorena izložba „Gazi Husrev-beg i njegove zadužbine – pola milenija u službi dobra“.

Organizatori izložbe su Gazi Husrev-begov vakuf i Gazi Husrev-begova biblioteka, a autori su dva tima njihovih uposlenika i saradnika. Autorski tim iz reda uposlenika i saradnika Gazi Husrev-begovog vakufa su bili: Nudžejma Čeho, Haris Dervišević i Kenan Šurković, a iz reda uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke: Madžida Smajkić, Šahsena Đulović, Ejla Ćurovac, Mustafa Berhamović i Hamza Kurtanović. Za dizajn izložbe bili su zaduženi Elvira Bojadžić i Ali Drkić, a recenzent je bio prof. dr. Ismet Bušatlić.

Na otvorenju izložbe, u ime grupe autora, obratio se dr. Haris Dervišević, historičar umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,  koji je ukratko predstavio izložbu u ime svih onih koji su na njoj radili.

Nakon njega prisutnima se obratio nazir Gazi Husrev-begovog vakufa prof. dr. Enes Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme i Fetva-i-emin Vijeća muftija, koji je ukazavši na značaj lika a posebno djela i hajrata Gazi Husrev-bega, svečano proglasio izložbu otvorenom.

Moderatorica svečanog otvaranja izložbe bila je Šahsena Đulović.

Izložba je sastavljena od dva dijela. Prvi se odnosi na Gazi Husrev-begov životni put i biografiju i postavljen je u Kuršumli medresi, a drugi koji govori o Gazi Husrev-begovim zadužbinama i vakufskim objektima postavljen je u auli Gazi Husrev-begove biblioteke. Ova dva dijela zajedno čine jednu cjelinu koja svojim izložbenim panelima, muzejskim artefaktima i originalnim fotografijama daje predstavu o značaju i ulozi Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine.

Izložba će biti otvorena do 5. oktobra, 2021. godine.