Posjeta biblioteci „Muhamed Seid Serdarević“ i biblioteci Medrese „Osman-ef. Redžović“

Posjeta biblioteci „Muhamed Seid Serdarević“ i biblioteci Medrese „Osman-ef. Redžović“

S ciljem uspostavljanja saradnje i umrežavanja biblioteka Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Ruhulah Hodžić i Meho Manjgo, boravili su u službenoj posjeti u Zenici i Visokom, 23. juna 2021. godine.

U Zenici je upriličena posjeta biblioteci „Muhamed Seid Serdarević“, a uposlenike Gazi Husrev-begove biblioteke primio je penzionisani imam, Ibrahim efendija Babić, vrijedni bibliotekar i autor velikog broja djela, tekstova i prijevoda. Biblioteka je smještena u prostorijama bivše Sultan Ahmedove medrese u Zenici. U svojim fondovima čuva preko 12. 000 bibliotečkih jedinica, monografskih publikacija, periodike i rukopisa na orijentalnim jezicima starih preko 300 godina. U planu je adaptacija novih prostorija za potrebe biblioteke, što će uz stručnu zaštitu i obradu bibliotečkih jedinica u odgovarajućim programima, biti od velikog značaja i koristi stanovnicima Zenice.

Istog dana organizirana je posjeta biblioteci Medrese „Osman efendije Redžović“ u Visokom gdje je održan radni sastanak sa bibliotekarkom ove ustanove Sabihom Eskić koja marljivo radi na obradi bibliotečkih jedinica. Nakon predstavljanja bibliotečkih fondova i organizacije rada biblioteke, na sastanku se razgovaralo o potrebama biblioteke, bazama podataka koje se koriste, uslovima čuvanja i zaštiti knjižnog fonda, te je na kraju predstavljena baza podataka koju koristi Gazi Husrev-begova biblioteka i koja bi u skorije vrijeme trebala da bude zajednička baza svih biblioteka Islamske zajednice. Nakon obilaska biblioteke, upriličen je sastanak sa direktorom medrese, mr. Dženanom Handžićem, i njegovim pomoćnicima Amelom Numanagić i Dženanom Rezakovićem. Nakon kraćeg predstavljanja rada medrese i obilaska savremeno opremljenih postorija ove odgojno-obrazovne ustanove, na sastanku se razgovaralo o mogućnostima zaštite, skladištenja i stručne obrade orijentalnih rukopisa koji se čuvaju u prostorijama medrese, kao i drugim vidovima saradnje medrese i Gazi Husrev-begove biblioteke.