Potpisan protokol o saradnji između Gazi Husrev-begove Biblioteke i centra “Noor International Microfilm” iz Indije

Potpisan protokol o saradnji između Gazi Husrev-begove Biblioteke i centra “Noor International Microfilm” iz Indije

U posjetu Gazi Husrev-begovoj biblioteci, 27.09.2016, došla je delegacija Organizacije za vakufe i humanitarna pitanja Islamske Republike Iran na čelu sa Ali Mohammadi Sejratom, predstavnikom vrhovnog vjerskog vođe i direktorom Organizacije za vakufe i humanitarna pitanja IR lran. Delegaciju je primio direktor Biblioteke, mr. Osman Lavić.

Član ove delegacije bio je i dr. Mehdi Khajeh Piri, direktor Centra ”Noor International Microfilm” sa sjedištem u Indiji koji je izrazio spremnost na saradnju sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom.

Tim povodom je slijedećeg dana, 28.09.2016. godine održan poseban sastanak na kome je potpisan i sporazum o saradnji ove dvije institucije. Sporazum podrazumijeva saradnju na polju razmjene iskustava, obuke kadrova, ušečća na konferencijama i seminarima, kao i na polju zajedničkih izdavačkih projekata.