Predstavljena „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: austrougarski period“

Predstavljena „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: austrougarski period“

„Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: austrougarski period“ promovirana je danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, a u okviru manifestacije „Dani islamske tradicije Bošnjaka“.

O knjizi su govorile mr. Ejla Ćurovac, mr. Lamija Hamzakadić i mr. Sumeja Ljevaković-Subašić.

„Bibliografija radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini: austrougarski period“ prva je faza izrade projekta „Bibliografija radova o Islamskoj zajednici“. Projekat realizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, u saradnji sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom.

– Ovaj projekat je dio šireg projekta koji je planiran „Historija Islamske zajednicu u Bosni i Hercegovini“. Budući da ne postoji cjelovito istraživanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, njenih institucija i uposlenika, javila se potreba za širim, cjelovitim istraživanjem – navela je mr. Sumeja Ljevaković-Subašić.

Ova bibliografija predstavlja publikaciju koja daje velike mogućnosti za dalja istraživanja, naglasila je mr. Lamija Hamzakadić.

– Važno je napomenuti da je na bibliografiji radilo više autora i istraživača različitih profila, poput profesora, asistenata, stručnih saradnika i studenata. Susretali smo se s mnogim izazovima, ali na kraju smo mi ponosni na ovaj projekat – naglasila je Hamzakadić.

Mr. Ejla Ćurovac je podsjetila na značaj bibliografija.

– Bibliografija je izuzetno važna disciplina, s obzirom na to da nas ona upućuje na dalji rad i s obzirom na to da istraživači, na osnovu bibliografije, mogu da krenu u svoja istraživanja. Prilikom rada na bibliografiji, bibliograf zaista upotrijebi svo svoje znanje kako bi informacije koje ponudi u bibliografiji bile iscrpne, precizne, sigurne – rekla je.

(Preporod.info)