Priznanje za rad Gazi Husrev-Begovoj biblioteci

Priznanje za rad Gazi Husrev-Begovoj biblioteci

Na svečanoj Akademiji povodom 28. godišnjice od osnivanja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca koja je održana 22. decembra 2020. godine u svečanom salonu gradske Vijećnice laureatom za 2020. godinu počastvovana je i Gazi Husrev-begova biblioteka. Odlukom Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Biblioteci je dodijeljeno priznanje Zahvalnica za pružanje podrške i saradnje sa Vijećem u smislu organiziranja i provođenja zajedničkih programskih načela i projekata. Priznanje je na ovoj svečanosti uručeno direktoru mr. Osmanu Laviću.

Zahvalnica VKBI