Radionica „Povećavanje vidljivosti naučne produkcije“

Radionica „Povećavanje vidljivosti naučne produkcije“

Centar za historijska istraživanja (CeHiS) u Sarajevu je 2.2.2024. godine organizirao radionicu pod nazivom „Povećavanje vidljivosti naučne produkcije“. Cilj radionice je bio da se kroz predavanja i razmjenu iskustava unaprijedi rad časopisa iz oblasti historiografije i srodnih disciplina. Fokus radionice je bio na pitanju međunarodnog vrednovanja naučne publicistike kroz indeksiranje u citatnim bazama podataka. U ime Gazi Husrev-begove biblioteke radionici je prisustvovala viša bibliotekarka Ejla Ćurovac, MA.

U okviru radionice održana su tri veoma korisna predavanja. O temi „indeksiranje naučnih publikacija govorila je mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, Adisa Žero, MA i Anja Mastilović, MA iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH predstavile su temu „Da li je indeksiranje Sizifovski posao?“, a mr. sc. Vesna Abadić, direktorica Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu je govorila o temi „Kategorizacija naučnih časopisa u Republici Srbiji: stanje i izazovi“.

Nakon izlaganja je organizirana veoma konstruktivna diskusija na kojoj se došlo do izuzetno bitnih zaključaka o ovim temama.