Rešid Hafizović:

Rešid Hafizović:

Prvo predavanje manifestacije ‘Selam Ya Resulallah’

”Muhammed a.s. u našem vremenu”, tema je prvog predavanja akademika Rešida Hafizovića koje je u utorak održao u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u okviru manifestacije Dani o Allahovom poslaniku ”Selam, ya Resulallah”.

Akademik Hafizović je iznio pet temeljnih standarda do kojih je u vlastitoj poslaničkoj misiji držao pečatni Poslanik islama, a.s. uspoređujući ih s našim vremenom, kako bi jasno vidjeli u kojoj mjeri su ti standardi danas u našem životu, ako su uopšte prisutni.

Pojasnio da ajet iz Kur'ana u kojem se kaže ”Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio….” govori o tome da je jasno vidljivo da je Bog muslimane pozvao da budu duhovnom avangardom ljudske civilizacije koja je obavezna da vodi tu, sada već duhovno dozrelu, ljudsku civilizaciju i da joj svaki dan pokazuje najviše znanstvene, kulturne, civilizacijske standarde ljudskog života.

Da bi tu svoju zadaću mogli dostojno vršiti, muslimani bi svaki dan morali biti i ostajati na znanstvenom, kulturnom i civilizacijskom krovu svijeta, morali bi biti ‘svjetleći grad mudrosti i znanja’, na gori, kako bi ostanak ljudske civilizacije znao prema kojoj niši svjetlosti treba upraviti svoj život – naveo je Hafizović.

Drugi standard je da su muslimani kultura i civilizacija Knjige, jer kao pečatni glasonoša, Muhammed a.s. je donio savršenu formu religijskog monoteističkog svjetopogleda koji prekriva svaki aspekt ljudskog života i u cjelosti je po mjeri pojedinačna ljudskog života, a Muhammed a.s. je muslimanima kao njegovoj avangardi, stavio do znanja da islam nije samo religijska kultura, već podjednako tako i znanstvena kultura.

Islam je religijska i znanstvena kultura, kao treći standard, Hafizović je smatra da je islamski religijski svjetonazor put spoznaje ili ”mliječni put spoznaje” za ljudsku civilizaciju koja stalno treba da raste, razvija se i duhovno dozrijeva, te da takvo što nije moguće bez spoznaje.

– Spoznaja je prva vrijednost islama iz koje se izvodi svaka druga – kazao je akademik Hafizović pored ostalog.

Četvrti standard je taj da Pečatni Poslanik islama a.s.čeka ‘uzvanike Milostivoga’ kod kur'anske trpeze, jer je donio sve riječi Božije, to jest, vrlinom sveobuhvatnog kur'anskog logosa Boga je učinio ‘puninom svih riječi’ koje je ikada otkrivao ljudskoj civilizaciji.

Tu puninu riječi, rekao je Hafizović, Muhammed a.s. je nazvao ”Allahovom trpezom na Zemlji” s koje svaki uzvanik Milostivoga treba uzeti spoznaju za sebe.

– Bog nije samo muslimane učinio duhovnom avangardom ljudske civilizacije, On ih je učinio i ‘građanima svijeta’ – istakao je akademik Hafizović.

Posljednji, peti standard koji je Hafizović postavio je da su muslimani u svijetu, ali još ‘nisu građani svijeta’ te naveo da Bog nije samo muslimane učinio duhovnom avangardom, On ih je učinio i ‘građanima svijeta’. Jer sveobuhvatna Riječ Božija ne pristoji nikome kao onome koga Bog naziva građaninom svijeta najljepše čudi.

Oni jesu u svijetu, dodao je on, ali ih svijet još ne prihvaća, naprotiv, svijet ih osuđuje, ponižava, vrijeđa i proganja. Oni bitno ne utiču na svijet niti sa svijetom razgovaraju. Oni nisu ‘subjekt’, ‘personalitet’, savjest svijeta, a trebali su baš to biti, jer naum Božiji je baš to njima naumio.

Nisu kadri ostvariti prisustvo u svijetu po svojim vlastitim vrijednostima i identitetima, svijet im je ukrao ‘njihov svijet’, prebrisao njihovi geografiju i podigao zidove kako mu muslimani ne bi pristupili ni sa koje strane.

Mogu li se muslimani opet vratiti kući, rodnom gradu i rodnoj zemlji, kao što se njihov Poslanik a.s. vratio u vlastiti grad, zapitao se Hafizović, te kazao ”čini se da bi bilo dobro za njih da se vrate kući, a kuće nema sve dok se u sebi iznova ne vrati ona ljestvica vrijednosti u njihov vlastiti personalitet na kojoj su rasle najbriljantnije muslimanske generacije”.

– Na vrhu te ljestvice mora biti spoznaja, jer bez te vrijednosti muslimani se nikada neće iznova vratiti na svekoliko vrhove svijeta, a ako se ondje ne vrate, neće biti svijeta za njih, niti rodnog grada u njemu, pa će ih ko zna koji put opet sustići one Poslanikove suze a.s. koje je on davno već bio prolio nad sudbinom negdašnjeg muslimanskog Andalusa – zaključio je akademik Rešiud Hafizović.

Okupljenima u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na predavanju dobrodošlicu su poželjeli i muftija sarajevski Enes ef. Ljevaković i glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo Ferid ef. Dautović.

Muftija Ljevaković je podsjetio na kur'anske kriterije i standarde za uspjeh pojedinca i umeta (zajednice) i na ovom i na budućem svijetu. “Poslanik a.s. je svojim sunnetom pokazao način kako primijeniti te kriterije. I uspio je sa prvom generacijom muslimana dostići najviši mogući nivo koji je dostignut u ljudskome rodu. Po tome Kur'an kaže ‘Vi ste najbolja zajednica koja se ikada pojavila među ljudima.’ Kriteriji i standardi su sačuvani u Kur'anu a način primjene sačuvani su u sunnetu.

Mevlud je najbolja prilika da se podsjetimo na ove kriterije i način njihove primjene kroz Poslanikov sunnet, a ova predavanja su upravo takva prilika. Ona izazivaju i potiču naša nadanja i očekivanja”- istakao je muftija Ljevaković pred početak prvog predavanja o Poslaniku a.s. u okviru ovogodišnje manifestacije Selam Ya Resulallah.

Ferid ef. Dautović je podsjetio je da je prof Rešid Hafizović bio predavač i na početku održavanja manifestacije Selam Ya Resulallah prije 13. godina. “Tada je u Bošnjačkom institutu bio tijesan prostor, nakon čega su predavanja održavana u Domu Oružanih snaga. Sada se predavanja održavaju u predivnom ambijentu GHB Biblioteke. Evo i ovdje je za neke predavače koji dolaze tijesan prostor” – rekao je ef. Dautović aludirajući na brojnost posjetitelja čiji broj je prevazišao kapacitete Velike sale biblioteke.

Preuzeto sa:

www.preporod.com