Izdanja

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća : (Tešanj, Maglaj i Žepče u svjetlu akata tešanjskog suda) djelo je dr. Aladina Husića. Nazivi poglavalja u knjizi su: Kadiluk Tešanj do druge polovine 18. stoljeća, O organizaciji sudske vlasti u Kadiluku Tešanj, Sudski predmeti i sudski sporovi, Akti centralne...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVIII, London – Sarajevo,1434-2013, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, U.K, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD PREDGOVOR PREFACE UVOD INTRODUCTION TRANSKRIPCIJA – TRANSCRIPTION ENCIKLOPEDIJA – ENCYCLOPEDIA Arapski jezik – Arabic language FILOZOFIJA – PHILOSOPHY Arapski jezik...