Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Cijena: 40 KM

Arapski jezik u islamskim naukama – povezanost i međusobni utjecaji

Djelo dr. Mustafe Jahića, dugogodišnjeg direktora i uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke,  nudi pregled, analizu, monografski prikaz i sintetički pogled na ulogu arapskog jezika u formiranju islamskih nauka. Djelo se može čitati ne samo kao povijest arapskog jezika, već i kao povijest islamskih nauka. Iz ovog djela se meritorno saznaju vremena i djela mnogih protagonista i utemeljitelja gramatičkih škola, te osnivača islamskih naučnih i stručnih disciplina. Također, ovo djelo predstavlja sistematičnu studiju koja se na detaljan način bavi odnosom arapskog jezika naspram Kur’ana, tefsira, hadisa, islamskog prava, zahvatajući ogroman korpus materije koju autor vješto sistematizira, raspoređuje i jednostavnim jezikom interpretira, što je  približava i čini razumljivom i običnom čitaocu.

 

Nazivi poglavlja: Arapske jezikoslovne znanosti u islamskim klasifikacijama nauka, Arapski jezik u predislamskom periodu, Obrazovanje Arapa u predislamsko vrijeme, Faktori nastanka arapske gramatike, Uloga Kurana u nastanku arapske gramatike, Utjecaj Kurana na razvoj arapske gramatike, Kuranska čitanja i arapska gramatika, Lingvistička analiza kuranskih čitanja, Utjecaj kuranskih čitanja na izvođenje gramatičkih pravila, Lingvistički komentari Kur’ana, Hadis i arapska gramatika, Utjecaj islamske pravne nauke na razvoj arapske gramatike, Lingvistički aspekti Allahovih imena . Čitatelju nudi mnoštvo podataka o tijesnoj povezanosti i interakciji arapskoga jezika i islamskih nauka od njihova prvoga dodira pa do današnjeg vremena. Tvrdog je uveza i sastoji se od 536 stranica.