Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Cijena: 25 KM

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća : (Tešanj, Maglaj i Žepče u svjetlu akata tešanjskog suda) djelo je dr. Aladina Husića.

Nazivi poglavalja u knjizi su: Kadiluk Tešanj do druge polovine 18. stoljeća, O organizaciji sudske vlasti u Kadiluku Tešanj, Sudski predmeti i sudski sporovi, Akti centralne i pokrajinske vlasti prema kadiji Tešnja, Vanredna opterećenja Kadiluka, Pobuna u drugoj polovini 18. stoljeća, Vakufi u aktima tešanjskog suda, Intelektualna elita i intelektualni krug, Bračni ugovori i bračni sporovi, O ostavinskim predmetima u kadiluku, O privrednim aktivnostima na području Kadiluka. Knjiga sadrži i rječnik termina, registar geografskih naziva i registar ličnih imena.

Mehkog je uveza i sastoji se od 304 stranice.