Zbornik radova Prve međunarodne konferencije o zaštiti pisanog naslijeđa

Zbornik radova Prve međunarodne konferencije o zaštiti pisanog naslijeđa

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu je poznata kao institucija koja posvećuje veliku pažnju očuvanju kulturno-povijesne baštine, ali i promoviranju i afirmaciji bosanskohercegovačke kulturno-povijesne baštine. Nastavljujući djelovati u tom pravcu u aprilu 2020. u izdanju Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu izašao je i Zbornik radova Prve međunarodne konferencije o zaštiti pisanog naslijeđa. Knjiga se sastoji od 233 stranice, sa ukupno 14 objavljenih radova.

Zbornik radova Prve međunarodne konferencije o zaštiti pisanog naslijeđa donosi radove koji su izlagani na istoimenoj Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa, koja je održana u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine, čiji je i organizator bila Gazi Husrev-begova biblioteka i Univerzitet u Sarajevu. Konferencija je okupila 15 izlagača iz 9 zemalja (Bosna i Hercegovina, Holandija, Hrvatska, Italija, Malezija, Republika Irska, Srbija, Španija, Turska), a predavanja su se održavala na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i turskom jeziku.

I ovaj zbornik ima za cilj, kao što je i Konferencija imala, afirmaciju i promociju zaštite kulturno-povijesne baštine Bosne i Hercegovine, ali i kreiranje prilika i uvjeta za efikasniju i profesionalniju zaštitu pisanog blaga.