Dan korisnika Biblioteke 2016

Dan korisnika Biblioteke 2016

U petak, 8. januara 2016. godine Gazi Husrev-begova biblioteka, drugu godinu zaredom, obilježila je kao Dan korisnika. S obzirom da se sedam dana kasnije obilježava i Dan Biblioteke, imali smo namjeru da svojim korisnicima i njihovim potrebama potpuno posvetimo jedan dan. Na ovaj datum davne 1537. godine, tačno prije 479 godina, Gazi Husrev-beg je u svojoj vakufnami dao da se zabilježe riječi i naputci na čijim temeljima je nastala ova naučna kolijevka.

I u ovoj godini nastavljen je trend povećanja broja korisnika naših usluga i čitaonice, specijalno u predispitnim periodima. Ova biblioteka je, za omladinu čiji su fakulteti i srednje škole u blizini, ali i za one koji, možda, nemaju adekvatne uslove za učenje u svojim mjestima stanovanja, postala mirno utočište u kojem mogu nesmetano završavati svoje obaveze i učenja.

U holu info-pulta ovim povodom je osmišljen i napravljen plakat koji govori o viševjekovnom razvoju Biblioteke i njenih fondova od Kuršumlije medrese, preko Begove i Careve džamije, zatim stare zgrade Gazi Husrev-begove Medrese (ul. Hamdije Kreševljakovića) pa sve do ovog novog zdanja, tik pored tačke od koje je i krenula. Plakat je napravljen u formi odgovora na pitanje ”Da li ste znali?” i obogaćen je tematskim fotografijama.

Ovaj dan smo iskoristili da ponovo nagradimo sve naše članove a posebno one najredovnije besplatnim godišnjim članskim karticama i prigodnim poklonima. Naši najredovniji korisnici bili su: Nedžad Dervišević sa 191 posjetom, Timur Čaušević sa 190 posjetom i Adnan Temim sa 168 posjetom. Našim nagrađenim kao i svim drugim članovima Biblioteke zahvaljujemo na povjerenju koje su nam svojim posjetama ukazali i želimo im puno uspjeha u školovanju, radu i životu.