U posjeti Muniri-hanumi Smajlović

U posjeti Muniri-hanumi Smajlović

Dana 16. 12. 2015. godine, v.d. direktora Gazi Husrev-begove biblioteke Muhamed Hodžić i bibliotekar Fonda orijentalistike Fatima Tinjak su boravili u posjeti Muniri-hanumi Smajlović koja leži u KC Koševo.

Munira-hanuma je supruga dr. Ahmed-ef. Smajlovića, našeg poznatog alima, dugogodišnjeg rukovodioca Islamske zajednice, profesora Fakulteta islamskih nauka i vrsnog poznavaoca filozofije arapske književnosti i islamskih nauka. Na bolji svijet je preselio 1988. godine a iza sebe je ostavio izuzetno bogatu biblioteku koju je njegova supruga, Munira-hanuma, početkom ove godine u cjelosti (oko 6000 jedinica) poklonila Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Najveću cjelinu ove biblioteke čine knjige na arapskom jeziku, s obzirom na školovanje i intelektualni opus rahmetli ”Ahmeda-ef. Tu je još i  pozamašna kolekcija, tada vrlo aktuelnih, serijskih publikacija (kulturne, političke, naučne i dnevne tematike) na arapskom jeziku ”iz perioda njegova djelovanja (1950-1980), te savremenih latiničnih izdanja iz filozofije, književnosti i šireg spektra islamskih nauka.

Muniri-hanumi se zahvaljujemo i molimo Milosnog Allaha da joj podari zdravlja i skori povratak kući.