Imenovana tri izvršna direktora RESILIENCE infrastrukture

Imenovana tri izvršna direktora RESILIENCE infrastrukture

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Generalna skupština istraživačke infrastrukture RESILIENCE imenovala gđu Francescu Cadeddu (FSCIRE), gđu Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) i prof. dr. Ahmeta Alibašića (Univerzitet u Sarajevu) za izvršne direktore RESILIENCE istraživačke infrastrukture za period 2022- 2025. godine.

Istraživačka infrastruktura RESILIENCE je nedavno uvrštena u ESFRI Mapu puta za 2021. godinu, čime je započela njena pripremna faza koja će trajati od 2022. do 2025. godine, u kojem će periodu djelovati izabrani izvršni direktori.

Uloga izvršnih direktora je realizacija strateškog plana koji je usvojila Generalna skupština kroz izradu plana aktivnosti i osiguranje njegove adekvatne provedbe. Tri izvršna direktora će biti na čelu konzorcijuma za koji se očekuje da 2025. godine preraste u ERIC – European Research Infrastructure Consortium, odnosno Konzorcijum evropske istraživačke infrastrukture (pravno lice).

Funkciju generalne direktorice obavljat će gđa Francesca Cadeddu (FSCIRE, Bolonja), dok će njeni zamjenici biti gđa Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) i prof. dr. Ahmet Alibašić (Univerzitet u Sarajevu), koji će biti zaduženi za strategiju tehničkih inovacija, te održivost i konsolidaciju konzorcijuma.

RESILIENCE konzorcijum je ponosan što su njegovi iskusni i sposobni članovi spremni preuzeti pozicije direktora na koje su imenovani, te višestruko doprinijeti razvoju konzorcijuma.

O direktorima

Francesca Cadeddu je istraživač u oblasti savremene historije na Univerzitetu Modena i Reggio Emilia od 2020. godine, a od 2011. godine je istraživač/saradnik u Fondaciji za religijska istraživanja (FSCIRE), instituciji koja vodi RESILIENCE konzorcijum. Aktivna je na pitanjima vjerske raznolikosti i vjerske ne-educiranosti u Evropi, a u proteklih sedam godina dala je svoj doprinos osnivanju RESILIENCE infrastrukture i Evropske akademije religije.

Roxanne Wyns je menadžerica za inovacije u LIBIS-u (jedinici za podršku istraživanju na Univerzitetu u Leuvenu) i njena uža specijalnost su projekti velikih digitalnih infrastruktura u društvenim i humanističkim naukama. Njena posebna interesovanja uključuju semantičku interoperabilnost, te FAIR i pouzdane infrastrukture podataka.

Ahmet Alibašić je vanredni profesor i prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje predmete u oblasti islamske civilizacije. Jedan je od urednika Godišnjaka muslimana u Evropi (Brill, 2009-2022.).

 Reakcije 

Francesca Cadeddu: „RESILIENCE je razvijen sa ciljem da zajednici svih koji se bave religijskim studijima ponudi usluge, objekte i stručnjake čiji cilj nje samo olakšati i ubrzati istraživačke aktivnosti, već što je najvažnije poboljšati kvalitet stečenog znanja i njegov utjecaj na društvo u cjelini. Svoje ću aktivnosti u odboru obavljati na način da ću uvijek imati na umu potrebe naučne zajednice, u cilju iskorištavanja njenih potencijala i povećanja njenih kapaciteta da se sa izazovima današnjice suočavaju naoružani znanjem i informacijama ”.

Roxanne Wyns: „Istraživanje postaje sve više kolektivan i kolaborativni proces u kojem su dostupnost i razmjena visokokvalitetnih podataka važan temelj za naučni napredak. Radujem se saradnji sa kolegama direktorima RESILIENCE-a na uspostavljanju FAIR podataka (podataka koji počivaju na principima dostupnosti, otvorenosti, interoperabilnosti i višekratne primjene) i pouzdanih usluga koje omogućavaju otvoreno dijeljenje podataka za našu istraživačku zajednicu“.

Ahmet Alibašić: „Od samog početka, RESILIENCE se bavi stvaranjem novih prilika i mogućnosti za sve koji se bave religijskim studijima širom Evrope. Do sada su obećanja ispunjena, zahvaljujući kombinaciji iskustva i energije, mega zbirki podataka velikih evropskih univerziteta i dragocjenih zbirki manjih institucija, te raznolikosti svih uključenih sudionika. Sada ulazimo u novu fazu uvjereni da ćemo uspjeti da dugoročnu viziju potpuno razvijene pan-evropske istraživačke infrastrukture u religijskim studijama približimo stvarnosti”.

 

O RESILIENCE infrastrukturi 

RESILIENCE je jedinstvena, interdisciplinarna istraživačka infrastruktura za religijske studije, kroz koju se razvija platforma visokih performansi, pružaju razvojni alati i velike količine podataka istraživačima i naučnicima iz svih naučnih oblasti povezanih sa različitim aspektima izučavanja religije, bilo u sadašnjosti ili kroz historiju.

ESFRI Forum uvrstio je RESILIENCE u svoju Mapu puta za 2021. godinu, što znači da će RESILIENCE infrastruktura imati svoje mjesto u strateškom okviru za istraživačke infrastrukture u Evropskom istraživačkom prostoru.

O ESFRI-ju  

ESFRI je Evropski strateški forum za istraživačke infrastrukture. To je strateški instrument za unapređenje naučne integracije Evrope i jačanje njenog međunarodnog dosega. ESFRI Mapa puta je ključni instrument za dugoročno evropsko strateško planiranje razvoja istraživačkih infrastruktura. www.esfri.eu .

Francesca Cadeddu

Roxanne Wyns

Ahmet Alibašić