Kurs Upotreba programske opreme COBISS3 : Preuzimanje zapisa i fond

Kurs Upotreba programske opreme COBISS3 : Preuzimanje zapisa i fond

Od 5. do 7. marta 2024. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održan je kurs Upotreba programske opreme COBISS3 : Preuzimanje zapisa i fond, kojem je prisustvovalo 9 bibliotekara iz četiri biblioteke koje su članice sistema COBISS.BH. Kursu su prisustvovali i uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke Adnan Ćurovac, Amela Lepir i Ejla Ćurovac.

Program  kursa sadrži:

 1. Osnove sistema i servisa COBISS i osnove programske opreme COBISS3
 2. Korisnički interfejs (browser, pretraživač, editor, prikazivač)
 3. Osnovne postupke (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje karakteristika objekata)
 4. COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena)
 5. Osnove formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond
 6. Pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka
 7. Dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika
 8. Definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)
 9. Inicijalizacionu datoteku, podešavanja i upotrebu numeratora, ispis naljepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prijenos podataka o fondu i druge postupke
 10. Prezentaciju ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi

Nakon završenog kursa i nakon što dobiju svoja korisnička imena, uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke će imati privilegiju da:

 1. pretražuju zapise u uzajamnoj bazi podataka, preuzimaju bibliografske zapise iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
 2. dopunjavaju lokalne šifrarnike,
 3. dopunjavaju ograničeni skup bibliografskih podataka.

Polaznici ovog kursa osim uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke bili su bibliotekari iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, te Biblioteke – knjižnice Brčko distrikta BiH.

Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, uz asistenciju mr. Azre Smajić Gačević.