Poziv za dostavljanje prijava: Program internacionalnih posjeta 2024-2025. (TNA – Transnational Access Fellowships)

Poziv za dostavljanje prijava: Program internacionalnih posjeta 2024-2025. (TNA – Transnational Access Fellowships)

RESILIENCE – Evropska interdisciplinarna istraživačka infrastruktura za studije religije, objavljuje treći poziv za prijave na Program internacionalnih posjeta (Transnational Access Fellowships). Poziv je otvoren od 15. marta do 1. maja 2024. godine. Korisnicima ovog programa bit će omogućen direktan i efikasan pristup kolekcijama vodećih istraživačkih institucija i univerziteta u Evropi, uz podršku stručnjaka iz oblasti.

Korisnicima TNA programa bit će omogućen fizički i virtualni pristup jedinstvenim kolekcijama i ekspertizi vodećih istraživačkih institucija i univerziteta u Evropi na direktan i efikasan način. Također, posjete kroz TNA program podrazumijevaju brz pristup raspoloživim resursima, što znači efikasnije korištenje vremena za istraživanje. Svaka institucija domaćin će korisnicima ustupiti mjesto za rad, pomoć u istraživanju kroz fizičke i digitalne kolekcije, individualizirane preporuke i upute za lokalna putovanja i smještaj, kao i druge beneficije specifične za svaku pojedinačnu instituciju. Značajno je napomenuti da će korisnicima programa biti ponuđeno stručno vodstvo iskusnih istraživača institucije domaćina, kao i prilike za umrežavanje sa domaćim istraživačima tokom posjeta.

Institucije prijema

TNA institucije domaćini su: RESILIENCE koordinator – FSCIRE (Institut za religijske  studije u Bolonji, IT), Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, AAB (Glavni arhiv Bolonjske nadbiskupije, IT), Univerzitet Bar-Ilan (Ramat Gan, IL)*, Bektashi World Center (Tirana, AL), CIRCSE (Milano, IT), Muzej J.A. Comeniusa (Uherský Brod, CZ), Katolički univerzitet u Luvenu (KU Leuven, BE), Mikado biblioteka (Aachen, DE), New Georgian University (Poti, GE), Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji (BG), Teološki Univerzitet u Apeldoornu (NL), Univerzitet u Ljubljani, Teološki fakultet (SI), Univerzitet u Münsteru (DE), Univerzitet u Sarajevu (BiH), Akademija za teološke studije u Volosu (GR). Kroz zajednički angažman svih partnera, kroz TNA program je osigurana zastupljenost kršćanskog i islamskog studija, te judaistike, kao oblasti izučavanja.

Poziv za prijavu

Poziv za dostavljanje prijava otvoren je od 15. marta do 1. maja 2024. godine. Za kratke posjete institucijama domaćinima u akademskoj 2024-2025. godini, prijaviti se mogu istraživači bez obzira na stepen istraživačke karijere, uz obavezu ispunjavanja uslova institucije domaćina. Poziv za prijavu dostupan je ovdje.

* Trenutno kroz TNA program nije moguće realizirati istraživačke boravke na Univerzitetu Bar-Ilan.

 

 

O RESILIENCE infrastrukturi

RESILIENCE je jedinstvena, interdisciplinarna istraživačka infrastruktura za sve oblasti studija o religiji na evropskom nivou. Ona povezuje istraživačke centre, baze podataka i pružaoce usluga iz svih dijelova Evrope, kreirajući nove instrumente i usluge dostupne istraživačkoj zajednici. RESILIENCE infrastruktura je uvrštena u ESFRI Mapu puta za 2021. godinu, te je za pripremnu fazu koja će trajati od 2022. do 2026. godine, osigurala sredstva od Evropske komisije.

O ESFRI-ju

ESFRIje Evropski strateški forum za istraživačke infrastrukture. To je strateški instrument za unapređenje naučne integracije Evrope i jačanje njenog međunarodnog dosega. ESFRI Mapa puta je ključni instrument za dugoročno evropsko strateško planiranje razvoja istraživačkih infrastruktura.

Poziv za prijavu na RESILIENCE TNA program

Detaljne informacije o pozivu za prijavu na RESILIENCE TNA program možete pronaćiovdje.

RESILIENCE Partneri

 • Albanian University UFO (Tirana, AL)
 • Bar-Ilan University (Ramat Gan, IL)
 • École Pratique des Hautes Études (Paris, FR)
 • Fondazione per le Scienze Religiose (Bologna, IT)
 • Institut für Angewandte Informatik (Leipzig, DE)
 • KU Leuven (BE)
 • Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Sofia, BG)
 • Theological University of Apeldoorn (NL)
 • University of Münster (DE)
 • University of Sarajevo (BIH)
 • University of Warsaw (PL)
 • Volos Academy for Theological Studies (GR)

 

 

Kontakt

Univerzitet u Sarajevu

Služba za naučnoistraživački rad

Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 56 51 23

E-mail: nir@unsa.ba