Mjesto susreta mladih generacija

Mjesto susreta mladih generacija

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci postavljena je izložba poštanskih maraka sa islamskim motivima iz Bosne i Hercegovine i svijeta koja će biti otvorena sve do 15.3.2015. godine.

S tim u vezi, u mjesecu februaru 2015, u saradnji sa JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Prosvjetno-pedagoškim zavodom Sarajevo, organizirane su grupne posjete izložbi uz korisne prezentacije o filateliji za učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. Poštanske marke mogu biti vrlo koristan edukativni materijal, odnosno jedan vid pomoćnog nastavnog sredstva za veliki broj nastavnih predmeta. Uz pomoć njih učimo o prošlosti i historiji, geografiji, prirodi, umjetnosti, književnosti i mnogim drugim oblastima ili disciplinama. I one su, između ostalog, svjedoci historije, kulture, znamenitosti i tradicije jedne države i naroda. Osim toga, sakupljanje poštanskih maraka je jedan vrlo cijenjen, koristan i zanimljiv vid hobija, a hobi ili rekreacija su vrlo važni, kako za djecu, tako i za odrasle. Istraživanja su pokazala da bavljenje nekom vrstom hobija doprinosi boljoj koncentraciji i produktivnosti, razvija kreativnost, te ljude čini zadovoljnijima i sretnijima.
 
Zbog svega ovoga, a posebno u nastojanju da se mladim naraštajima ponude kvalitetni sadržaji i altrenative za neumjereno prisustvo na internet mrežama, u virtualnom svijetu, Gazi Husrev-begova biblioteka je otvorila svoja vrata i pružila im priliku upoznavanja sa novim vidom korištenja slobodnog vremena. Ovo je ujedno bila prilika da posjete i muzej Gazi Husrev-begove biblioteke.
 
Učenici i njihovi nastavnici su izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalnost za organiziranje ovog programa za djecu, uz želju da takvih sadržaja bude i više.
 
Gazi Husrev-begova biblioteka će i u budućnosti nastojati biti mjesto susreta svih generacija, a posebno mladih, pripremajući za njih adekvatne sadržaje.