Novo izdanje Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu “Historija arapske gramatike” autora dr. Mustafe Jahića

Novo izdanje Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu  “Historija arapske gramatike” autora dr. Mustafe Jahića

U izdanju Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu nedavno je štampana knjiga pod naslovom Historija arapske gramatike autora dr. Mustafe Jahića. Ovo djelo, s ponosom možemo reći, predstavlja svojevrsnu monografiju historije razvoja gramatike i lingvistike arapskog jezika, i knjigu koja je jedinstvena u domenu bosansko-hercegovačke arabistike pa i šire. Nastala kao rezultat autorovog višegodišnjeg istraživanja arapskog jezika i islamskog rukopisnog naslijeđa, knjiga obuhvata nekoliko tematskih jedinica koje autor obrađuje navodeći brojne relevantne historijske činjenice, uz detaljne opise društvenih, političkih, vjerskih i drugih okolnosti koje su bile podloga za izrastanje klasične arapske gramatike, oformljenje poznatih gramatičkih škola, kao i stasavanje brojnih gramatičara i istraživača arapskog govornog područja.

Recenzenti knjige bile su dr. Mejra Softić i dr. Lejla Gazić. Iz njihovih recenzija izdvajamo:

Kao arabista sa bogatim iskustvom u izučavanju i poučavanju arapskog jezika na planu mikro i makrolingvistike, autor kroz prizmu dijahronog pristupa i oslanjajući se na najrelevantije izvore arapskih autora, pored vrlo poučnog pogovora i uvodnog dijela, sistematično progovara o predgramatičkim aktivnostima kod Arapa, faktorima koji su uticali na otpočinjanje jezičkih istraživanja, polemišući o izvornosti arapske gramatike, vremenu i mjestu otpočinjanja te  periodizaciji gramatičkih izučavanja, njihovim počecima i svim razvojnim etapama, gramatičkim školama i svim generacijama protagonista njihovih učenja sve do devetnaestog stoljeća i savremenog perioda u razvoju arapske gramatike koji u suštini i nije donio značajnija postignuća u poređenju sa prethodnim periodom.

Dr. Mejra Softić

… Sa zadovoljstvom mogu predložiti da se rukopis knjige Historija arapske gramatike autora dr. Mustafe Jahića prihvati za štampu kao izdanje Gazi Husrev-begove biblioteke, jer će njegovim objavljivanjem naučna i stručna javnost, kao i studenti na univerzitetima na kojima se izučava arapska gramatika i njen historijski razvoj, dobiti djelo koje naznačenu tematiku obrađuje studiozno i temeljito, što je i inače karakteristika radova dr. Mustafe Jahića koja se potvrđuje i u ovom slučaju.

Dr. Lejla Gazić

Osim ovog djela dr. Mustafa Jahić napisao je i objavio još četiri knjige iz oblasti arapskog jezika, islamskih nauka i islamskog kulturnog naslijeđa, a objavio je i šest knjiga kataloga rukopisa. Autor je više radova iz oblasti arabistike, islamistike i kulturnog naslijeđa BiH. Za rad u oblasti rukopisa, koji se sastoji u u očuvanju rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke i njihovom katalogiziranju, dobio je 2002. godine nagradu Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqan iz Londona. Za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa BiH dodijeljena mu je povelja Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, 2004. godine.

Vjerujemo da će i ovo njegovo djelo Historija arapske gramatike  biti od velike koristi istraživačima i stručnjacima iz oblasti arapskog jezika, a na ponos i zadovoljstvo Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu u svojstvu izdavača i kuće u kojoj je dr. Mustafa Jahić proveo gotovo cijeli svoj radni vijek.