Posjeta delegacije iz Republike Azerbejdžan

Posjeta delegacije iz Republike Azerbejdžan

Dana 10.6.2019. godine Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu posjetila je delegacija iz Republike Azerbajdžana, koju je predvodio prof. Ekrem Bagirov sa Instituta za rukopise Muhammad Fuzuli pri Nacionalnoj akademiji nauka Republike Azerbajdžan. Tom prilikom je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu i Instituta za rukopise Akademije nauka Republike Azerbajdžan, koji otvara mogućnost saradnje dvije izuzetno značajne institucije nauke i kulture na poljima instraživačkoga rada, razmjene bibliotečkih materijala i eksperata radi edukacije, te organizacije naučnih konferencija i drugih aktivnosti od obostranog interesa.
U ime Instituta za rukopise Muhammad Fuzuli, memorandum je potpisao direktor Akademije nauka Republike Azerbajdžan prof. Teymur Karimli, koji je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom, posebno u oblasti razmjene rukopisne građe koja se tiče autora porijeklom iz Bosne i Hercegovine i Azerbajdžana, a koja se nalazi u posjedu navedenih institucija.