Posjeta direktora Državnog arhiva Republike Turske Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Posjeta direktora Državnog arhiva Republike Turske Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Dana 3.8.2021. Gazi Husrev-begovu biblioteku posjetio je direktor Državnog arhiva Republike Turske prof. dr. Uğur Ünal, zajedno sa saradnicima i predstavnicima Turske razvojene agencije TIKE u Sarajevu. Koordinator Odjeljenja specijalnih zbirki GHB mr. Hamza Lavić i arhivist u istom odjeljenju mr. Hamza Kurtanović upoznali su goste s organizacijom i radom ustanove, posvetivši posebnu pažnju aktuelnim projektima koje GHB realizira u saradnji s kulturnim i naučnim institucijama iz Republike Turske. Gostima je prezentovan i novootvoreni Muzej Biblioteke, koji na specifičan način tretira historiju pismenosti u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na rukopisnu i arhivsku građu, koja potječe iz perioda Osmanske uprave u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Uğur Ünal izrazio je zahvalnost za ukazano gostoprimstvo i inicirao nekoliko novih projekata, koji će podići nivo saradnje između Državnog arhiva Republike Turske i Gazi Husrev-begove biblioteke, među kojima je i saradnja na polju razmjene stručne literature korisne za istraživanja kulturne historije Bosne i Hercegovine.