Predavanje: Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme

Predavanje: Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme

Centar za dijalog – Vesatijja organizira predavanje o temi ”Promjene u islamskom svijetu: Uloga uleme”, istaknutog islamskog učenjaka dr. Ali Muhiuddin Al-Qaradaghija.

Predavanje
će se održati 29. maja 2015. godine u Srednjoj sali Gazi Husrev-begove
biblioteke (ul. Gazi Husrev-Begova 46) u Sarajevu s početkom u 19.00
sati. Prijevod je obezbijeđen i pristup predavanju je slobodan.

O predavaču

Dr.
Ali Muhiuddin Al-Qaradaghi (1949) je istaknuti muslimanski autor.
Uvaženi je član šerijatskih nadzornih odbora nekoliko islamskih
institucija i banaka, uključujući Narodnu banku Katara, Islamsku banku u
Dubaiju. Također, član je Akademije za islamski fikh pri Organizaciji
islamske konferencije (OIC), Akademije za fikh Svjetske islamske lige
(RABITA) i Evropskog vijeća za fetve i istraživanja. Autor je brojnih
knjiga, naučnih radova, eseja, kritičkih članaka i rasprava. Do sada je
objavio preko 30 veoma zapaženih knjiga i naučnih radova među kojima se
izdvajaju: Muqaddimah fi Minhaj al-Fiqh al-Islami, Mizan al-Haq, BuhŠ«th
fiqhiya fi Masa'il á¹­ibbiya mu'˜assira, Asr al-Ghazali [Age of al-Ghazali]
in the introduction to al-wasit fi al-mathhab, by Abu Hamid al-Ghazali,
BuhŠ«th fi al-‘iqtiá¹£ad al-islamiyy (Studija o islamskoj ekonomiji). Neka
njegova djela prevedena su na nekoliko stranih jezika.

Dr.
Al-Qaradaghi je trenutno profesor šerijatskog prava na Fakultetu za
šerijat i islamske studije pri Univerzitetu u Kataru i obnaša dužnost
generalnog sekretara Svjetske unije islamske uleme.