Saradnja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu i Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu

Saradnja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu i Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu

Direktor Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu mr. sc. Osman Lavić, jučer je primio direktoricu Biblioteke Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Nadinu Grebović-Lendo, sa kojom je razgovarao o modalitetima objedinjavanja bibliotečko-informacionog sistema članica Univerziteta u Sarajevu.
Direktorica Grebović-Lendo je izrazila želju za bližom saradnjom biblioteka članica UNSA sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom u Sarajevu, posebno kada je riječ o standardizaciji obrade orijentalne bibliotečke građe, koju navedene institucije čuvaju u svojim fondovima.
Tokom sastanka direktor Lavić je upoznao mr. sc. Grebović-Lendo sa aktivnostima Biblioteke, kao i sa dosadašnjim praksama GHB na polju obrade specijalne bibliotečke građe, te iskazao spremnost na saradnju u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa biblioteka u sastavu UNSA. Posebno je naglasio činjenicu da Gazi Husrev-begova biblioteka u praktičnom smislu odavno predstavlja nastavnu bazu za veći broj fakulteta i instituta u okviru UNSA.
Na sastanku je dogovoreno intenziviranje aktivnosti u vezi sa definisanjem transliteracijskog standarda obrade orijentalne građe, kao i indeksiranja naučnog časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u dodatne međunarodne baze podataka.