Katalog osmanskih dokumenata (1)

Katalog osmanskih dokumenata (1)

Na obradi dokumenata i priređivanju Kataloga radila je prof. Azra Gadžo-Kasumović, dugogodišnja uposlenica Gazi Husrev-begove biblioteke i stučnjak za osmanski turski jezik i arhivistiku. Katalog osmanskih dokumenata (1)
Leksikon bošnjačke uleme

Leksikon bošnjačke uleme

Djelo je autora Ahmeda Mehemedovića, dugogodišnjeg uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke, koje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg projekta Biblioteke u realizaciji Ahmeda Mehmedovića. Poučeni dugogodišnjim iskustvom i potražnjom naših
Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Mushaf Fadil-paše Šerifovića

Zapravo, radi se o štampanom fototipskom izdanja ovog mushafa. Mushaf Fadil-paše Šerifovića jedan je od najljepših prijepisa Kur’ana iz 19. stoljeća kojeg je prepisao kaligraf Muhamed Dagistani 1849.