Katalog izložbe blagodarja medresa

Katalog izložbe blagodarja medresa

U katalogu su predstavljene cjeline: Povijesni nastanak i razvoj medresa u Bosni i Hercegovini, Medrese koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH, Arhitektura medresa, Kompleksi medresa, Vakufname