Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVI

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVI

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XVI, London – Sarajevo, 1429-2008,

Obradio: Haso Popara,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
FOREWORD
PREFACE
INTRODUCTION
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
GRAMATIKA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

STILISTIKA

Arapski
rukopisi

METRIKA

Arapski
rukopisi

Turski
rukopisi

RJEČNICI

Arapsko-arapski

Arapsko-turski

Arapsko-tursko-bosanski

Arapsko-perzijski

Arapsko-perzijsko-turski

Arapsko-bosanski

Perzijsko-turski

Perzijsko-bosanski

Tursko-bosanski

Tursko-bosansko-arapski

Bosansko-tursko-bosanski

KNJIŽEVNOST

Arapski

Turski

Zbirke

Perzijski

Bosanski

INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Signaturni
indeks

Kataloški
indeks

PRILOZI