Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

Cijena: 30 KM

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak XVII, London – Sarajevo,1431-2010,

Obradio: Osman Lavić,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street,
Wimbledon, London, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Sadržaj

 

SADRŽAJ UVODNA
RIJEČ
PREDGOVOR
UVOD
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
MUSHAFI
PRIJEVODI KUR’ANA
DIJELOVI KUR’ANA
NAUKA O ČITANJU KUR’ANU
TEFSIRI KUR’ANA
TRADICIJA
DOGMATIKA
DOVE – En-ami
ISLAMSKO PRAVO

a) Uvod u
islamsko pravo

b) Islamo
pravo

c)
Šerijatsko-pravna rješenja

d)
Islamsko nasljedno pravo

e)
Popstupak pred šerijatskim sudovima i epistolografija

f)
Zakoni

g) Državno
pravo i uređenje države

TESAWWUF
VAZ
INDEKSI

Indeks
naslova

Indeks
naslova u transkripciji

Indeks
autora

Indeks
prepisivača

Indeks
vlasnika i vakifa

Indeks
mjesta

Kataloški
index

Signaturni
index

PRILOZI