Vijesti

Mjesto susreta mladih generacija

Mjesto susreta mladih generacija

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci postavljena je izložba poštanskih maraka sa islamskim motivima iz Bosne i Hercegovine i svijeta koja će biti otvorena sve do 15.3.2015. godine. S tim u vezi, u mjesecu februaru 2015, u saradnji sa JP BH Pošta d.o.o....
Biblioteka je moj izbor!

Biblioteka je moj izbor!

Ovih dana Gazi Husrev begova biblioteka obilježava 478. godinu svog postojanja i godinu dana od useljenja u novu zgradu. Tim povodom, u četvrtak, 08. januara 2015. godine, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci upriličeno je interno druženje uposlenika Biblioteke sa njenim najredovnijim članovima...
Znanje u bibliotečkom smislu

Znanje u bibliotečkom smislu

Veoma često upotrebljavamo riječ znanje u raznim kontekstima, a pritom se skoro nikad ne zapitamo šta je zapravo znanje? Kao da je to samo po sebi jasno. Znanjem je čovjek izdignut iznad ostalih bića, ali on nikada neće sve (sa)znati, niti...