Izdanja

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća

Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća : (Tešanj, Maglaj i Žepče u svjetlu akata tešanjskog suda) djelo je dr. Aladina Husića. Nazivi poglavalja u knjizi su: Kadiluk Tešanj do druge polovine 18. stoljeća, O organizaciji sudske vlasti u Kadiluku Tešanj, Sudski predmeti i sudski sporovi, Akti centralne...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVIII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVIII, London – Sarajevo,1434-2013, Obradio: Haso Popara, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, U.K, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   UVODNA RIJEČ FOREWORD PREDGOVOR PREFACE UVOD INTRODUCTION TRANSKRIPCIJA – TRANSCRIPTION ENCIKLOPEDIJA – ENCYCLOPEDIA Arapski jezik – Arabic language FILOZOFIJA – PHILOSOPHY Arapski jezik...
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, SVEZAK XVII

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak XVII, London – Sarajevo,1431-2010, Obradio: Osman Lavić, Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe, Eagle House, High Street, Wimbledon, London, 22A Old Court Place, London. W8 4PL, UK, Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Gazi Husrev-begova 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Sadržaj   SADRŽAJ UVODNA RIJEČ PREDGOVOR UVOD IZVORI I LITERATURA TRANSKRIPCIJA MUSHAFI PRIJEVODI KUR’ANA DIJELOVI KUR’ANA NAUKA O ČITANJU...