ŽENA U ISLAMU

Cijena: 10 KM

ŽENA U ISLAMU

U izdanju Izdavačkog centra Rijaseta islamske zajednice u BiH – El-Kalem i Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 2007. godine izašla je iz štampe knjiga pod nazivom Žena u islamu autora Ahmeda Zeki Jemanija. Ovo djelo je sa arapskog jezika preveo dr. Mustafa Jahić.  Redaktor knjige je hafiz Haso Popara, a lekturu i korekturu je izvršila Aida Krzić. Knjiga je štampana na 198 stranica, tvrdog je uveza, a govori o položaju žene u islamu.

 

Autor je knjigu podijelio na dva poglovlja. Prvo se bavi općim propisima koji se odnose na ženu muslimanku i islamski pogled na njenu jednakopravnost s muškarcem. U drugom se raspravlja o političkim kompetencijama žene ili, kako se to obično kaže, njenom vođenju javnih poslova. Oba poglovalja počinju uvodom u temu koja se u nastavku obrađuje.